Wilno -Troki

Jednodniowa wycieczka na Litwę

Litwa |

Wilno -Troki

06:00 – wyjazd na Litwę z Augustowa, Suwałk, Sejn

Wilno-troki

1 dzień

Uwaga! Zabieramy po trasie ! Przekroczenie granicy polsko-litewskiej w Ogrodnikach, przejazd do Wilna.

• Zwiedzanie z przewodnikiem Wilna, m.inn.:

Ostra Brama

miejsce wielu pielgrzymek, brama zbudowana w latach1503-1522, słynie ze znajdującego się w kaplicy obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Kościół św. Piotra i Pawła

najcenniejszy zabytek wileńskiego baroku; zbudowany na wzór bazyliki watykańskiej; szczególnie piękne są wnętrza, gdzie mury, sklepienia i kopuła pokryte są tysiącami gipsowych rzeżb; samych postaci ludzkich jest ponad dwa tysiące; ponadto można zobaczyć żyrandol przedstawiający łódż z początku XX w.

Kościół św. Anny

najpiękniejsze dzieło wileńskiego gotyku.
Napoleon widząc kościół zapragnął „przenieść” go na własnej dłoni do Paryża; zbudowany w latach 1495 – 1500, w 1581 roku przekazany ostatecznie zgromadzeniu Bernardynów.

Kościół Bernardynów

powstał w XVI w.; jest przykładem gotyku ceglanego; spoczywają tu prochy kilku litewskich magnatów, m.in.: Stanisława Radziwiłła i Władysława Tyszkiewicza.

Cerkiew św. Ducha

wybudowana w 1638 roku; wnętrze cerkwi zdobią m.in.: płótna malarza rosyjskiego Iwana Trutniewa; znajduje się tu również rokokowy ikonostas.

Cmentarz na Rossie

spoczywają tu prochy wielu wybitnych ludzi, m.in.: matka marszałka Maria z Bilewiczów Piłsudska, w grobie której spoczywa serce Syna; Joachim Lelewel, Euzebiusz Słowacki – ojciec Juliusza, Władysław Syrokomla; leżą tu też żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919 -1920.

Pomnik A. Mickiewicza

dłuta rzeźbiarza litewskiego Gedyminasa Jokubonisa; został postawiony w roku 1984.

Katedra

wzniesiona w latach 1407 – 1410 na miejscu pierwszej katolickiej świątyni z czasów króla Mendoga, wielokrotnie przebudowywana; znajduje się tu wiele kaplic, z których na wielką uwagę zasługuje barokowa kaplica św. Kazimierza, wyłożona czarnym marmurem i alabastrem.

Dom Adama Mickiewicza

Uniwersytet Wileński

• Przejazd do Trok, zwiedzanie z przewodnikiem:

Zamek Wielkich Książąt Litewskich w Trokach

• Czas wolny na posiłek.

• Powrót do Polski / ok. godz. 20:00