Wycieczki na Litwę (Wilno, Troki, Kowno) | Suwalszczyzna

biuro@krajobrazy.eu

+48 669 335 116

Wilno Troki

1 dzień wycieczki

» 06:00   – wyjazd na Litwę z Augustowa, Suwałk, Sejn

» Uwaga !  Zabieramy po trasie ! Przekroczenie granicy polsko-litewskiej w Ogrodnikach, przejazd do Wilna.

» Zwiedzanie z przewodnikiem Wilna, m.inn.:

 • Ostra Brama–miejsce wielu pielgrzymek, brama zbudowana w latach1503-1522, słynie ze znajdującego się w kaplicy obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej;
 • Kościół św. Piotra i Pawła– najcenniejszy zabytek wileńskiego baroku; zbudowany na wzór bazyliki watykańskiej; szczególnie piękne są wnętrza, gdzie mury, sklepienia i kopuła pokryte są tysiącami gipsowych rzeżb; samych postaci ludzkich jest ponad dwa tysiące; ponadto można zobaczyć żyrandol przedstawiający łódż z początku XX w;
 • Kościół św. Anny– najpiękniejsze dzieło wileńskiego gotyku ;

Napoleon widząc kościół zapragnął „przenieść” go na własnej dłoni do Paryża; zbudowany w latach 1495 – 1500, w 1581 roku przekazany ostatecznie zgromadzeniu Bernardynów;

 • Kościół Bernardynów– powstał w XVI w.; jest przykładem gotyku ceglanego; spoczywają tu prochy kilku litewskich magnatów, m.in.: Stanisława Radziwiłła i Władysława Tyszkiewicza;
 • Cerkiew św. Ducha– wybudowana w 1638 roku; wnętrze cerkwi zdobią m.in.: płótna malarza rosyjskiego Iwana Trutniewa; znajduje się tu również rokokowy ikonostas;
 • Cmentarz na Rossie– spoczywają tu prochy wielu wybitnych ludzi, m.in.: matka marszałka Maria z Bilewiczów Piłsudska, w grobie której spoczywa serce Syna; Joachim Lelewel, Euzebiusz Słowacki – ojciec Juliusza, Władysław Syrokomla; leżą tu też żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919 -1920;
 • Pomnik A. Mickiewicza– dłuta rzeźbiarza litewskiego Gedyminasa Jokubonisa; został postawiony w roku 1984;
 • Katedra – wzniesiona w latach 1407 – 1410 na miejscu pierwszej katolickiej świątyni z czasów króla Mendoga, wielokrotnie przebudowywana; znajduje się tu wiele kaplic, z których na wielką uwagę zasługuje barokowa kaplica św. Kazimierza, wyłożona czarnym marmurem i alabastrem;
 • Dom Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Wileński

» Przejazd do Trok, zwiedzanie z przewodnikiem:

 • Zamek Wielkich Książąt Litewskich w Trokach

» Czas wolny na posiłek.

» Powrót do Polski / ok. godz. 20:00/