Troki - Wilno

Jednodniowa wycieczka na Litwę

Litwa |

Troki - Wilno

06:00 – wyjazd na Litwę z Augustowa, Suwałk, Sejn

Troki-Wilno

1 dzień

Uwaga! Zabieramy po trasie ! Przekroczenie granicy polsko-litewskiej w Ogrodnikach, przejazd do Trok.

• W godzinach rannych wyjazd na Litwę.

• Przekroczenie granicy polsko – litewskiej w Ogrodnikach.

• Przyjazd do Trok. Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach.

• Przejazd do Wilna.

• Zwiedzanie miasta, m. in.:

Kościół św. Piotra i Pawła

najcenniejszy zabytek wileńskiego baroku; zbudowany na wżór bazyliki watykańskiej; szczególnie piękne są wnętrza, gdzie mury, sklepienia i kopuła pokryte są tysiącami gipsowych rzeżb; samych postaci ludzkich jest ponad dwa tysiące; ponadto można zobaczyć żyrandol przedstawiający łódż z początku XX w;

Cmentarz na Rossie

spoczywają tu prochy wielu wybitnych ludzi, m. in.: matka marszałka Maria z Bilewiczów Piłsudska , w grobie której spoczywa serce Syna; Joachim Lelewel, Euzebiusz Słowacki – ojciec Juliusza, Władysław Syrokomla; leżą tu też żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919-1920;

Ostra Brama

miejsce wielu pielgrzymek; brama zbudowana w latach 1503 – 1522, słynie ze znajdującego się w kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej;

Kościół św. Anny

najpiękniejsze dzieło wileńskiego gotyku; Napoleon widząc kościół zapragnął „ przenieść ” go na własnej dłoni do Paryża; zbudowany w latach 1495 – 1500, w 1581 roku przekazany ostatecznie zgromadzeniu Bernardynów;

Kościół Bernardynów

powstał w XVI w.; jest przykładem gotyku ceglanego; spoczywają tu prochy kilku litewskich magnatów, m. in.: Stanisława Radziwiłła i Władysława Tyszkiewicza;

Pomnik A. Mickiewicza

dłuta rzeźbiarza litewskiego Gedyminasa Jokubonisa; został postawiony w roku 1984.

Katedra

wzniesiona w latach 1407 – 1410 na miejscu pierwszej katolickiej świątyni z czasów króla Mendoga, wielokrotnie przebudowywana; znajduje się tu wiele kaplic, z których na wielką uwagę zasługuje barokowa kaplica św. Kazimierza, wyłożona czarnym marmurem i alabastrem.

Dom Adama Mickiewicza

Uniwersytet Wileński

• Powrót do Polski w godzinach wieczornych.