Wycieczki na Litwę (Wilno, Troki, Kowno) | Suwalszczyzna

biuro@krajobrazy.eu

+48 669 335 116

Troki Wilno

1 dzień wycieczki

» W godzinach rannych wyjazd na Litwę.

» Przekroczenie granicy polsko – litewskiej w Ogrodnikach.

» Przyjazd do Trok. Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach.

» Przejazd do Wilna.

» Zwiedzanie miasta, m. in.:

  • Kościół św. Piotra i Pawła – najcenniejszy zabytek wileńskiego baroku; zbudowany na wżór bazyliki watykańskiej; szczególnie piękne są wnętrza, gdzie mury, sklepienia i kopuła pokryte są tysiącami gipsowych rzeżb; samych postaci ludzkich jest ponad dwa tysiące; ponadto można zobaczyć żyrandol przedstawiający łódż z początku XX w;
  • Cmentarz na Rossie – spoczywają tu prochy wielu wybitnych ludzi, m. in.: matka marszałka

Maria z Bilewiczów Piłsudska , w grobie której spoczywa serce Syna; Joachim Lelewel,

Euzebiusz Słowacki – ojciec Juliusza, Władysław Syrokomla; leżą tu też żołnierze polegli

w walkach o Wilno w latach 1919-1920;

  • Ostra Brama – miejsce wielu pielgrzymek; brama zbudowana w latach 1503 – 1522, słynie

ze znajdującego się w kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej;

  • Cerkiew Św. Ducha – wybudowana w 1638 roku; wnętrze cerkwi zdobią m. in.: płótna

malarza rosyjskiego Iwana Trutniewa; znajduje się tu również rokokowy ikonostas;

  • Kościół św. Anny – najpiękniejsze dzieło wileńskiego gotyku; Napoleon widząc kościół zapragnął „ przenieść ” go na własnej dłoni do Paryża; zbudowany w latach 1495 – 1500,

w 1581 roku przekazany ostatecznie zgromadzeniu Bernardynów;

  • Kościół Bernardynów – powstał w XVI w.; jest przykładem gotyku ceglanego; spoczywają

tu prochy kilku litewskich magnatów, m. in.: Stanisława Radziwiłła i Władysława Tyszkiewicza;

  • Pomnik A. Mickiewicza – dłuta rzeżbiarza litewskiego Gedyminasa Jokubonisa; został postawiony w roku 1984;
  • Katedra – wzniesiona w latach 1407 – 1410 na miejscu pierwszej katolickiej świątyni z czasów króla Mendoga, wielokrotnie przebudowywana; znajduje się tu wiele kaplic, z których na wielką uwagę zasługuje barokowa kaplica św. Kazimierza, wyłożona czarnym marmurem i alabastrem;
  • Dom Adama Mickiewicza
  • Uniwersytet Wileński

 

» Powrót do Polski w godzinach wieczornych