Wycieczki na Litwę (Wilno, Troki, Kowno) | Suwalszczyzna

biuro@krajobrazy.eu

+48 669 335 116

Suwalszczyzna Północna

Najpierw zaprosić chcemy na teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego, który jest najpiękniejszą częścią regionu. W ogólnopolskim plebiscycie National Geographic Traveler na „7 Nowych Cudów Polski 2014”-Suwalski Park Krajobrazowy znalazł się na drugim miejscu wśród 16 nominowanych
obiektów z całej Polski. W Parku wyodrębnić można kilka małych „krain”, z których każda stanowi przyrodniczo- krajobrazową perłę.

Smolniki zachwycają zespołem jezior-Perty, Kojle, Purwin zaliczanym do najpiękniejszych w Polsce, porównywalnym z wodami tatrzańskimi. Miejsce to najlepiej obejrzeć z punktu widokowego”U Pana Tadeusza”. Z drugiego punktu widokowego pn.”Na ozie w Smolnikach” ujrzeć można jezioro Jaczno i wąwóz, którym w filmie Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”szły wojska polskie wchodzące w skład armi napoleońskiej. Tereny te, jak cały Park, zachwycają „bieszczadzkim” pejzażem.
Cisowa Góra (zwana „suwalską Fudżijamą”) stanowi doskonały punkt orientacyjny, gdyż jest widoczna zewsząd. Zaś z jej wierzchołka widać niemal połowę Parku z licznymi jeziorami ok. 110m niżej.

Góra Zamkowa to być może gród Śjurpy – jednego z jaćwieskich nobilów. Stąd nazwa wsi i jeziora – Szurpiły. Nie brak jednak opinii, że nazwa ta pochodzi od słów śiurpus pilis, czyli po litewsku straszny gród (zamek), gdyż Góra Zamkowa była aż do XIII w. grodziskiem obronnym Jaćwingów.
Miłośnicy historii znajdą tutaj wiele ciekawych tematów. W Szurpiłach warto odwiedzić Izbę Pamięci Jaćwieskiej.

Kto szuka piękna pejzażu z Góry Zamkowej prawdziwą krainę z baśni. Dawny gród otaczają jeziora – Kluczysko, Jaglóweczek, Jaglówek i Szurpiły.

Wodziłki to wieś zamieszkała przez kilka rodzin starowierskich. Stoi tam ich świątynia, zwana molenną. Kim są, skąd i dlaczego tutaj przybyli, jakie są obrzędy religijne staro – obrzędowców, obyczaje świeckie, co powoduje, że ta społeczność z każdym rokiem maleje?

Na to pytanie odpowie przewodnik wycieczki po Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Dojazd do wsi Wodziłki ( od drogi Jeleniewo – Turtul) – to kilka kilometrów wyjątkowo urokliwej trasy, bo Wodziłki jak w górach”siedzą”.

W stronę „Wilczych Jarów” prowadzą dwie drogi: od Błaskowizny do Łopuchowa i Jaczna lub od Smolnik początkowo w kierunku Dzierwan, potem leśną dróżką nad zachodni brzeg jeziora Jaczno.
Przewodnik doprowadzi turystów-od strony południowej lub północnej-do miejsca, z którego najłatwiej wejść na szczyt Góry Widokowej. Ponad 120 m niżej rozciągają się wzdłuż północno – zachodniego brzegu jeziora Jaczno tzw. „Wilcze Jary”. Tylko legenda wyjaśnia tę nazwę.

Naukowo rzecz ujmując, są to zachowane w absolutnie pierwotnym stanie torfowiskowe żródliska („torfowiska wiszące”), których wartość geomorfologiczna kwalifikuje ten obszar do objęcia go ochroną rezerwatową.

Jezioro Hańcza jest najgłębsze nie tylko w Polsce, ale na całym Niżu Środkowoeuropejskim.
Podczas różnych pomiarów głębokość ta była podawana różnie-od 106 do 116m; najczęściej przyjmuje się 108,5 m. O jeziorze oraz o dworku (obecnie nieistniejącym) księcia Światopełka-Mirskiego przy północnym brzegu Hańczy – w różnych opracowaniach jest wiele informacji, ale nie zastąpią one krótkiego choćby pobytu nad tym jeziorem.

Przełom Czarnej Hańczy na odcinku od Bachanowa do Turtula ( lub odwrotnie) to jedna z najpiękniejszych tras pieszych w kraju. Jest to 4-kilometrowa ścieżka poznawcza (edukacyjna) dobrze oznakowana i opisana przez Park.

Od Bachanowa niedaleko do jednego ze znanych głazowisk, czyli rezerwatu geologicznego pn. „Głazowiska Bachanowo nad Czarną Hańczą”.

Poza terenem Parku godne polecenia są: „Szelment „- ośrodek narciarski zimą, wyciąg nart wodnych latem oraz słynne „Wiadukty Północy”, czyli poniemieckie mosty kolejowe w Stańczykach na sąsiednich Mazurach.

Jeśli ktoś zechce dotrzeć na koniec Polski, niech odwiedzi trójstyk granic „Wisztyniec” między Wiżajnami a Żytkiejmami.