Wycieczki na Litwę (Wilno, Troki, Kowno) | Suwalszczyzna

biuro@krajobrazy.eu

+48 669 335 116

Mezoregion Południowy

Suwałki-Wigry-Sejny-Giby-Studzieniczna-Augustów-Dowspuda-Suwałki.

Oczywiście”po drodze”
można zaplanować dodatkowe atrakcje, jak choćby rejsy statkami-po jeziorze Wigry lub po Kanale Augustowskim. Wiele grup zatrzymuje się w Starym Folwarku w Muzeum Wigier (multimedialnym) lub muzeum przyrodniczym w Krzywem.
Wigry sławne są z kilku powodów. Na początku XV wieku istniał tu dworek myśliwski króla Władysława Jagiełły. Od drugiej połowy XVII wieku do końca XVIII wieku do końca XVIII wieku przebywali w Wigrach kameduli. Obiekty poklasztorne na wzgórzu nad wodą, czyli dawny Eremus Insulae Wigrensis, i dziś wyglądają pięknie. Na początku XIX stulecia istniała diecezja wigierska.
W 1999 roku wypoczywał w Wigrach Papież Jan Paweł II. Sławne jest także jezioro Wigry-chronione prawem międzynarodowym jako jeden z najcenniejszych ekosystemów świata.

 – to przede wszystkim bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z całą swoją niezwykłą
historią i wybornym barokiem. Historia ta związana jest m.in. z dziejami klasztoru dominikanów w Sejnach. W mieście także – bożnica żydowska oraz pomnik Powstania Sejneńskiego przypominający krwawe walki polsko – litewskie o Suwalszczyznę po I wojnie światowej.

Przewodnik wszystkie ważne informacje przekaże szczegółowo

W Gibach znajduje się symboliczny cmentarz pomordowanych mieszkańców Suwalszczyzny w lipcu 1945 roku przez UB i NKWD.
Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej wiąże się także z bytnością w tym miejscu Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 roku. Neorenesansowa kaplica Najświętszej Marii Panny najpiękniej wygląda z jeziora, kiedy płynie się statkiem. Bo odcinek do Augustowa można przebyć właśnie statkiem, a autokar dojedzie po grupę do Portu Żeglugi. Podobny rejs ( do Studzienicznej) planują wycieczki rozpoczynające wspomnianą na wstępie trasę od Dowspudy.

Augustów jest najstarszym miastem w regionie ( prawa miejskie-1557). Ciekawe i cenne obiekty pochodzą jednak z okresu póżniejszego. Znany w kraju, słynny Kanał Augustowski-jedno z najwspanialszych dzieł polskiej i europejskiej hydrotechniki-wybudowany został w pierwszej połowie XIX wieku. Klasycystyczna”|Stara Poczta”, projektu H. Marconiego, jest także XIX-wieczna, podobnie jak zabytkowy cmentarz czy centralna część miasta-Rynek Zygmunta Augusta.
Z początku XX wieku pochodzi neoromańska i neorenesansowa bazylika Najświętszego Serca Jezusowego.

Dowspuda – to dawne dobra gen. Michała Ludwika Paca. Architektoniczną perłę (neogotyk angielski) stanowił pałac, o którym mówiono”wart Pac pałaca, a pałac Paca”. Do dziś przetrwał jedynie portyk, zaświadczający jednak o wspaniałości całej budowli. Warto w Dowspudzie poznać życiorys litewskiego hrabiego-jednego z najbardziej zasłużonych ludzi dla Rzeczpospolitej.
Inskrypcja na grobie Paca w dalekiej Turcji kończy się słowami: „Rodaku! Cnoty jego czcij, naśladuj”

Suwałki– zwiedzane z przewodnikiem-zainteresują turystów swoją skomplikowaną historią, pięknym XIX-wiecznym klasycyzmem, tradycjami wojskowymi(trzeci co do wielkości garnizon w Polsce przed wojną), sławnymi postaciami związanymi z Suwałkami i regionem; wspomnijmy choć kilka nazwisk: Alfred Wierusz-Kowalski, Maria Konopnicka, Czesław Miłosz, Emil Młynarski, Stanisław Santor, Andrzej Wajda, Jan Ciecierski, Lechosław Marszałek, Aleksandra Szczerbińska-Piłsudska, Adam Koc, Edward Szczepanik, Kazimierz Kulwieć.
Ale nie tylko muzea, kościoły i ślady przeszłości miasto oferuje zwiedzającym. Także obiekty współczesne, jak choćby tereny rekreacyjne nad Zalewem Arkadia, Aquapark, Suwalski Ośrodek Kultury, kawiarnie, restauracje z regionalnymi daniami.

Proponowane trasy wycieczek można uzupełnić”wypadem” do Puńska-stolicy polskich Litwinów czy też do Płociczna na przejażdżkę”ciuchcią”, czyli kolejką wąskotorową.