1 dzień wycieczki

» 06:00   – wyjazd na Litwę z Augustowa, Suwałk, Sejn

» Uwaga !  Zabieramy po trasie ! Przekroczenie granicy polsko-litewskiej w Ogrodnikach, przejazd do Wilna.

» Zwiedzanie z przewodnikiem Wilna, m.inn.:

 • Ostra Brama –miejsce wielu pielgrzymek, brama zbudowana w latach1503-1522, słynie ze znajdującego się w kaplicy obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej;
 • Kościół św. Piotra i Pawła – najcenniejszy zabytek wileńskiego baroku; zbudowany na wzór bazyliki watykańskiej; szczególnie piękne są wnętrza, gdzie mury, sklepienia i kopuła pokryte są tysiącami gipsowych rzeżb; samych postaci ludzkich jest ponad dwa tysiące; ponadto można zobaczyć żyrandol przedstawiający łódż z początku XX w;
 • Kościół św. Anny – najpiękniejsze dzieło wileńskiego gotyku ;

Napoleon widząc kościół zapragnął „przenieść” go na własnej dłoni do Paryża; zbudowany w latach 1495 – 1500, w 1581 roku przekazany ostatecznie zgromadzeniu Bernardynów;

 • Kościół Bernardynów – powstał w XVI w.; jest przykładem gotyku ceglanego; spoczywają tu prochy kilku litewskich magnatów, m.in.: Stanisława Radziwiłła i Władysława Tyszkiewicza;
 • Cerkiew św. Ducha – wybudowana w 1638 roku; wnętrze cerkwi zdobią m.in.: płótna malarza rosyjskiego Iwana Trutniewa; znajduje się tu również rokokowy ikonostas;
 • Cmentarz na Rossie – spoczywają tu prochy wielu wybitnych ludzi, m.in.: matka marszałka Maria z Bilewiczów Piłsudska, w grobie której spoczywa serce Syna; Joachim Lelewel, Euzebiusz Słowacki – ojciec Juliusza, Władysław Syrokomla; leżą tu też żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919 -1920;
 • Pomnik A. Mickiewicza – dłuta rzeźbiarza litewskiego Gedyminasa Jokubonisa; został postawiony w roku 1984;
 • Katedra – wzniesiona w latach 1407 – 1410 na miejscu pierwszej katolickiej świątyni z czasów króla Mendoga, wielokrotnie przebudowywana; znajduje się tu wiele kaplic, z których na wielką uwagę zasługuje barokowa kaplica św. Kazimierza, wyłożona czarnym marmurem i alabastrem;
 • Dom Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Wileński

» Przejazd do Trok, zwiedzanie z przewodnikiem:

 • Zamek Wielkich Książąt Litewskich w Trokach

» Czas wolny na posiłek.

» Powrót do Polski / ok. godz. 20:00/

Ilość dni: 1

Koszt: 100 zł/od osoby

W ramach ceny gwarantujemy:

 • przejazd autokarem klasy turystycznej
 • ubezpieczenie NNW
 • opiekę pilota
 • usługi przewodników miejscowych na zwiedzanie.

Uczestnicy sami opłacają bilety wstępu – zamek w Trokach – 6 euro.

 

Informacje:

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania  może ulec zmianie.

Uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.